Филологическият факултет осъществява прием на студенти по общо 51 специалности, както следва:

По ПН 2.1. Филология – 13 бакалавърски програми; 2 магистърски програми след средно образование и 19 магистърски програми след висше образование.

По ПН 1.3. Педагогика на обучението по… – 15 бакалавърски програми и три магистърски програми.

Пълните и актуални условия за прием може да намерите тук.