На 11 май 2023 г. ще се проведе кръгла маса на тема „Българистиката днес в Гърция – академични центрове, изследователски полета, образователни програми“, организирана от екипа на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с ръководител проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, който работи по ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от МОН. Ще разговаряме с представители на трите гръцки университета, в които се изучава български език, литература и култура.

Българистиката днес в Гърция –

академични центрове, изследователски полета,

образователни програми

КРЪГЛА МАСА

11. 05. 2023 г. (четвъртък), Заседателна зала, Ректорат

ПРОГРАМА

НАЧАЛО 10.30 ч.

Водещ: ЛЮБКА ЛИПЧЕВА-ПРАНДЖЕВА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ННП „РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“

1. ЕЛКА ТРАЙКОВА – БАН, национален координатор на ННП Българистика

2.АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ – БАН, председател на Съвета за чуждестранна българистика 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ГЪРЦИЯ

1. ХРИСТИНА МАРКУ 

Тракийски университет „Демокрит“

2. СТЕФАНИЯ ФИЛИПОВА-МЕРДЗИМЕКИ

Университет на Македония, Солун

3. ГЕНЧО БАНЕВ

Атински национален и Каподистриев университет

ДИСКУСИЯ

С участието на: АНИ КЕМАЛОВА, БОРИСЛАВА ПЕТКОВА, БОРЯН ЯНЕВ, ДИМЧО ЧЕШМЕДЖИЕВ, ЕЛЕНА ГЕТОВА, ЖОРЖЕТА ЧОЛАКОВА, МАРИЯ ШНИТЕР, МИЛЕНА КАЦАРСКА, ПЕТЯ БЪРКАЛОВА, СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА, ТЕОФАНА ГАЙДАРОВА, ФАНИ БОЙКОВА и др.

Кръглата маса се организира съвместно със Съвета за чуждестраннна българистика към  БАН и е финансирана по ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ на МОН.