ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ В ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

(вкл. и на Филологическия факултет)

Академичният ни проект „От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска“ и културноидентификационните модели на ХVIII – XXI век“ има за цел да приобщи съвременните българи – поданиците на космополитния и глобален ХХI век – към ценностите на българската възрожденска култура, когато формулата „НА ПОЛЗУ РОДУ“ не звучеше празнословно, защото бе клетва за вярност пред Род и Отечество!