Априлмесец на филологията и на киното

  • Вечер на филологията –Инициатива на Студентски съвет на ФФ. Организация и провеждане  – студенти и докторанти на Факултета.

Място и време: Ректорат, края на месец април ( очаквайте конкретна информация на сайта на ФФ)

  • „В света на европейското кино“ – кинолекториум, посветен на европейското кино. В рамките на кинолекториума се предвиждат прожекции на испански, славянски и балкански филми. Мероприятие, насочено към всички, които имат интерес в областта на киното на съответните езици.

Място и време: Информация на сайта на ФФ

  • Ден на италианския език и култура

В рамките на това събитие се предвижда изнасянето на лекция „Литературата в италианското кино“ от лектор от Италия, както и други инициативи, в които участват студенти от ФФ и ученици, изучаващи италиански език.

Място и време: Зала „Компас“ – Ректорат, 26 април, 13.30 – 17.00 ч.

  • Начало на цикъл лекции, за които ще бъдат поканени значими европейски учени и изследователи в областта на филологията. Място и време: Ректорат на ПУ, (м. април – м. септември). Информация за темите на предстоящите лекции, точното място и час на провеждане ще бъдат качени своевременно на сайта на ФФ