ФИЛМ ЗА СЪБИТИЕТО

На 11.03.2023 година в Спортната зала на Пловдивския университет Филологическият факултет откри поредицата от промоции за тази академична година. Прекъснатата традиция поради пандемичната ситуация бе възстановена отново и за пореден път абсолвентите от Пловдивския университет имаха възможност да получат дипломите си на тържествена церемония, организирана по този повод. Тази година дипломиращите се филолози са повече от 380 като за първи път от години насам се дипломират 92 абсолвенти с отличен успех.

Церемонията бе открита с думи на водещия тържеството доц. д-р Елена Гетова, заместник-декан на Филологическия факултет. В обръщението си към абсолвентите от випуск 2022 тя подчерта изключителната привилегия и отговорност, която стои пред този випуск, защото неговото дипломиране се случва в годината на един знаменателен юбилей – 50 години филологии в Пловдивския университет.

Приветствието на доц. д-р Марияна Стоянова, заместник-ректор по учебната част, съдържаше както академични послания, така и споделени мъдрост и опит, които ще бъдат от полза в бъдещата реализация на завършващите студенти. Доц. д.ф.н. Константин Куцаров, декан на Филологическия факултет, в обръщението си към абсолвентите подчерта сложността по време на пандемията и преориентацията на образователната система, предопределена от извънредната ситуация, но резултатите от тези две години изолация недвусмислено доказват, че усилията на всички преподаватели от Филологическия факултет са били ползотворни и целенасочени. В края на емоционалното си приветствие Деканът на факултета прочете поздравителен адрес от г-жа Мария Габриел, еврокомисар, но и достоен възпитаник на Филологическия факултет на Пловдивския университет.

Церемонията продължи със академичното слово обръщение към абсолвентите, което тази година бе дело на доц. д-р Юлия Николова – дългогодишен преподавател във Филологическия факултет. Нейният авторитет на изследовател, учен и преподавател нямат нужда от представяне, защото нейните думи винаги са били извор на мъдрост и вдъхновение. Красноречивото заглавие на обръщението „Слово за словото“ от доц. Николова доказва и неговия смисъл и съдържание, а посланията в него бяха свързани както с академичните познания на доц. Николова, адресирани към завършващите, така и със споделените спомени от опита й на преподавател.

Тази година Филологическият факултет открои студентката Ивана Витанова, абсолвентка от специалност „Българска филология“, която завършва с отличен успех (6.00) и която имаше честта да представи приветствие от името на випуска до всички преподаватели и нейни колеги – завършващите от випуск 2022. Галилеевата клетва бе прочетена от абсолвента Венцеслав Зисов от специалност „Английска филология“. Наградите за отличниците и тази година бяха осигурени от фирма „Телъс интернешенъл“.

Изпълнението на студенти  от първи курс от катедра „Хореография“ с ръководители доц. д-р Димо Енев и доц. д-р Рослана Моравенова от АМТИИ „Професор Асен Диамандиев“, гр. Пловдив внесе настроение и ведрост в празничната атмосфера в Спортната зала. Благодарим на колегите от Музикалната академия за прекрасните изпълнения! Най-важното заключение от тазгодишната промоция, организирана от Филологическия факултет, е оптимизмът и усещането за избрания верен път за професионална реализация на дипломиращите се филолози, удовлетворението от положените усилия по време на следването им и щастливите родители и близки, които изпълниха с присъствието си до краен предел залата. На добър час, скъпи абсолвенти от знаменателния випуск 2022!