Протоколите на Комисията по етика към ФС се съхраняват физически в нейния архив. Поради наличието на лични данни, както и на информация с чувствителен характер, тази част от архива не е публична, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679