Протокол от заседание на комисията по наука – 2022

Протокоол от заседание на комисията по наука – 2017