1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
3. Люблянски университет, Любляна, Словения;
4. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
5. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

Обява за процедура за подбор;

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище;

Приложение 2 Формуляр.

Документите се подават в срок до 04 януари 2023 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.