в следните чуждестранни висши училища:

1. Тирански университет, Тирана, Албания
2. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша
3. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция,
4. Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща, Унгария
5. Сегедски университет, Сегед, Унгария
6. Прешовски университет, Прешов, Словакия

Обявление

Приложение 1 – Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Приложение 2 – Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Документите се подават в срок до 21 юни 2024 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.


Връзка към сайта на МОН.