1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция
3. Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща, Унгария
4. Западен университет, Тимишоара, Румъния

Обявление

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Приложение 2 Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Документите се подават в срок до 19 юли 2024 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване