Уважаеми колеги,

На сайта на МОН в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: Преподаватели (mon.bg) отново е публикувана обявата за процедура за подбор на преподаватели за академичната 2022/2023 в следните чуждестранни висши училища

1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
3. Люблянски университет, Любляна, Словения;
4. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
5. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

Документите се подават в срок до 30 ноември 2022 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване