Обява


Приложение 1 – Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище;


Приложение 2 – Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература.

Документите се подават в срок до 19 февруари 2024 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.