Уважаеми колеги, на 18.06.2024 г. от 14:00 ч. в 4 аудитория на Ректората ще се състои публичната лекция на Соня Александрова-Колева във връзка със заемането на академичната длъжност „доцент“. Тя ще е посветена на творчеството на Мопасан. Заповядайте!