УЧЕБНА ГОДИНА 2023 2024

Втори семестър 22.I.2024 – 18.II.2024

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“