УЧЕБНА ГОДИНА 2023 2024

Втори семестър 22.I.2024 – 18.II.2024

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“


Първи семестър 1.IX.2023 – 30.IX.2023

Поради завишения хорариум на специалностите „Право“, „Български език и руски език“ и „Български език и история“ в задочна форма зимният семестър ще започне на 28.08.2023 г.

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“