УЧЕБНА ГОДИНА 2022-2023

Втори семестър 15.I.2023 – 12.II.2023

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
УЧЕБНА ГОДИНА 2022-2023

Първи семестър 22.VIII.2022 – 25.IX.2022

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022

Втори семестър 16.I.2022 – 13.II.2022

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022

Първи семестър 23.VIII.2021 – 26.IX.2021

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“