УЧЕБНА ГОДИНА 2022-2023

Първи семестър 22.VIII.2022 – 25.IX.2022


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“


УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022

Втори семестър 16.I.2022 – 13.II.2022


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022

Първи семестър 23.VIII.2021 – 26.IX.2021


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“