УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022

Втори семестър 14.ІІ.2022 – 29.V.2022

Образователно-квалификационна степен „Магистър“

 Балканистика
 Славистика (полски, сръбски, хърватски, чешки език)

УЧЕБНА ГОДИНА – 2021-2022

Първи семестър 27.ІX.2021 – 15.І.2022

Образователно-квалификационна степен „Магистър“

 Балканистика
 Славистика (полски, сръбски, хърватски, чешки език)