Академичен календар 2023 – 2024 (седмици)


УЧЕБНА ГОДИНА 2023-2024

Втори семестър 19.II.2024 – 2.VI.2024

Образователно-квалификационна степен „Магистър“
 Балканистика
 Славистика (чешки, полски, сръбски и хърватски език)УЧЕБНА ГОДИНА 2023-2024

Първи семестър 01.X.2023 – 21.I.2024

Образователно-квалификационна степен „Магистър“
 Балканистика
 Славистика (чешки, полски, сръбски и хърватски език)