Академичен календар 2022 – 2023 (седмици)


УЧЕБНА ГОДИНА – 2022-2023

Втори семестър 13.ІI.2023 – 28.V.2023

Образователно-квалификационна степен „Магистър“

 Балканистика
 Славистика (чешки, полски, сръбски и хърватски език)УЧЕБНА ГОДИНА – 2022-2023

Първи семестър 26.ІX.2022 – 14.І.2023

Образователно-квалификационна степен „Магистър“

 Балканистика
 Славистика (чешки, полски, сръбски и хърватски език)