Академичен календар 2023 – 2024 (седмици)

УЧЕБНА ГОДИНА 2023-2024

Втори семестър 19.II.2024 – 02.VI.2024

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
 Английска филология
 Българска филология
 Руска филология
 Френска филология
 Английски език и културно наследство
 Български език и английски език
 Български език, гражданско образование и философия
 Български език и испански език
 Български език и история
 Български език и италиански език
 Български език и китайски език
 Български език и корейски език
 Български език и немски език
 Български език и новогръцки език
 Български език и руски език
 Български език и турски език
 Български език и френски език
 Лингвистика с бизнесадминистрация
 Лингвистика с информационни технологии /Английски и втори чужд език/
 Лингвистика с маркетинг
 Приложна лингвистика /Английски език и втори чужд език (немски, руски, корейски, френски език, турски език, чешки език)/
 Приложна лингвистика /Английски език и втори чужд език (испански, италиански, китайски език)/
 Приложна лингвистика /Немски език и втори чужд език/
 Приложна лингвистика /Френски език и втори чужд език/
 Приложна лингвистика /Испански език и втори чужд език/УЧЕБНА ГОДИНА 2023-2024

Първи семестър 01.X.2023 – 21.I.2024

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
 Английска филология
 Българска филология
 Руска филология
 Френска филология
 Английски език и културно наследство
 Български език и английски език
 Български език, гражданско образование и философия
 Български език и испански език
 Български език и история
 Български език и италиански език
 Български език и китайски език
 Български език и корейски език
 Български език и немски език
 Български език и новогръцки език
 Български език и руски език
 Български език и турски език
 Български език и френски език
 Лингвистика с бизнесадминистрация
 Лингвистика с информационни технологии /Английски и втори чужд език/
 Лингвистика с маркетинг
 Приложна лингвистика /Английски език и втори чужд език (немски, руски, корейски, френски език, турски език, чешки език)/
 Приложна лингвистика /Английски език и втори чужд език (испански, италиански, китайски език)/
 Приложна лингвистика /Немски език и втори чужд език/
 Приложна лингвистика /Френски език и втори чужд език/
 Приложна лингвистика /Испански език и втори чужд език/