Студентите, явили се на държавен изпит по английски език на 25.09.2023 могат да видят работите си в кабинет 353 (Ректорат, ет. 3) в следните дни:

  • Вторник (03.10) от 13 до 14 часа
  • Сряда (04.10) от 13 до 15 часа
  • Четвъртък (05.10) от 11 до 12 часа