„Педагогика на обучението по…“, Валидност от 22.02.2021 г. до срока по чл. 81, ал. 2 от ЗВО; оценка 9.16 (предоставена за всички факултети в ПУ).