Независимо от чисто човешкия ни стремеж да присвоим границите на времето, да пречупим секундите според своя стихиен график, да пораснем с необходимата ни скорост и някак по особен начин да изживеем със замах всеки миг от дните ни в училище, стрелките на часовника неизбежно ни довеждат до необходимия за развитието ни завършек на средното образование. Само няколко крачки и се озоваваме пред идеално разчертаните графики и формули на документите за прием, губим се сред високопарни слова и статистики за непредвидимото бъдеще, наслаждаваме се на пъстротата на десетките брошури и плахо се озъртаме за своята посока.

Водени от идеята да се измъкнем от строгите очертания на кориците на справочниците, да разгърнем страниците на ежедневието, което всъщност със своята пъстрота и атмосфера, преобразява сградата в университет, кутийката със столове и бяла дъска – в аудитория, таблиците с учебни планове – в образователна вдъхновяваща среда, на 24.03.2023 г. във Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в рамките на инициативата „Отворени врати“ посрещнахме ученици от единадесети и дванадесети клас на СУ „Неофит Рилски“, град Харманли.       

Разказахме им за традицията в обучението на бъдещи професионалисти, която сме създали и следваме вече петдесет години. Представихме им възможностите, които ще имат като наши студенти, и заедно с тях скицирахме перспективите за онова непредсказуемо утре. Поговорихме си в непринудена атмосфера и си обещахме да се срещнем отново като колеги.

Благодарим на техния учител по български език и литература – Светлана Стоянова, че им подари възможността да се докоснат до атмосферата на университета, а на всички присъствали ученици – за оказаната чест да ни изслушат.

ОЧАКВАМЕ ВИ ОТНОВО!

….Помним миналото, претворяваме настоящето, създаваме бъдеще!