Събеседването с кандидатите за обучение по държавна поръчка в магистърската програма „Актуална българистика“ ще се проведе на 15 октомври 2023 г. (неделя) от 10 ч. в дистанционен формат.

За включване в Google Meet трябва да се използват следните линкове:

1. За езиковедския профил на програмата: meet.google.com/bpk-mbtz-mho

2. За литературоведския профил на програмата: meet.google.com/sev-mzxj-uju