доц. д-р СВЕТЛА ЧЕРПОКОВАръководител на катедрата

телефон: 032 261 345

имейл: cherpokova@uni-plovdiv.bg

кабинет: 232, Ректорат

Преподавани дисциплини: Антична и западноевропейска литература, Сравнително литературознание, Европейска култура.

Научни интереси в областта на антична и западноевропейска литература, сравнителното литературознание, европейски романтизъм, българска възрожденска литература и култура, литература и рецепция, историческа поетика.

проф. д.ф.н. ИВАН РУСКОВ

телефон: 032 261 262

имейл: ivan_ruskov@uni-plovdiv.bg

кабинет: 250, Ректорат

Преподавани дисциплини: Историческа поетика на българската литература, Нова българска литература от Освобождението до края на Първата световна война (Следосвобожденска литература).

Научни интереси в областта на теорията и историята на литературата, национална идеология, мемоари.

проф. д.ф.н. Клео Протохристова

телефон: 032 261 354

имейл: cleoproto@uni-plovdiv.bg

кабинет: 231, Ректорат

Преподавани дисциплини: Антична и западноевропейска литература, Сравнително литературознание, Теория и практика на озаглавяването, Съвременна западна литература, Рок музиката като литература, Литература и календар.

Научни интереси в областта на западноевропейската и американската литература, сравнителното литературознание, титрология, културни изследвания.

проф. д.ф.н. ТАТЯНА ИЧЕВСКА

телефон: 032 261 262

имейл: tichevska@uni-plovdiv.bg

кабинет: 250, Ректорат

Преподавани дисциплини: Българска литература след Първата световна война; съвременна българска литература.

Научни интереси в областта на нова и най-нова българска литература, антропология, сравнително литературознание.

доц. д-р ЖИВКО ИВАНОВ

телефон: 032 261 227

имейл: zhivanov@uni-plovdiv.bg

кабинет: 347, Ректорат

Преподавани дисциплини: Българска литература след Освобождението, Стратегия на научното изследване, Работа в дигитална сред, Електронно публикуване.

Научни интереси в областта на литературната история, дигитализация, дигитални библиотеки.

доц. д-р МИЛА КРЪСТЕВА

телефон: 032 261 476

имейл: mkrasteva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 216, Ректорат

Преподавани дисциплини: Възрожденска литература, (Психо)анализ на литературен текст.

Научни интереси в областта на литературната история, теория на литературата.

доц. д-р АДЕЛИНА СТРАНДЖЕВА

телефон: 032 261 275

имейл: adastr@uni-plovdiv.bg

кабинет: 242, Ректорат

Преподавани дисциплини: Български фолклор, Литература за деца и юноши.

Научни интереси в областта на българския фолклор; възрожденска литература; литература за деца и юноши.

доц. д-р ДИЯНА НИКОЛОВА

телефон: 032 261 227

имейл: dianik@uni-plovdiv.bg

кабинет: 347, Ректорат

Преподавани дисциплини: Античност и Средновековие, Антична и западноевропейска литература, Митология и литература, Европейска културна история, Европейският Изток и Запад в славянски контекст.

Научни интереси в областта на митологията, фолклора, антична култура, западноевропейска литература, сравнително литературознание, културология.

доц. д-р ГЕРГИНА КРЪСТЕВА

телефон: 032 261 262

имейл: gkrysteva@uni-plovdiv.bg

кабинет: 250, Ректорат

Преподавани дисциплини: История на българската литература след Освобождението, История на българската литература след Първата световна война, Историческа поетика на българската литература, Съвременна българска поезия (60-те – 80-те г. на 20. век), Съвременна българска поезия (90-те г. на 20. век и нач. на 21. век), Българската оперативна критика (90-те г. на 20. век и нач. на 21. век).

Научни интереси в областта на историята на българската литература между двете световни войни, история на българската литература от 50-те години на 20. век до началото на 21. век, съвременна българска поезия и проза – от началото на 21. век до днес, българска литературна критика, история на литературата на балканските народи.

доц. д-р МЛАДЕН ВЛАШКИ

Преподавани дисциплини:

Научни интереси:

гл. ас. д-р СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА-КОЛЕВА

телефон: 032 261 227

имейл: sonyaaleksandrova@uni-plovdiv.bg

кабинет: 347, Ректорат

Преподавани дисциплини: Антична и западноевропейска литература, Културна история на Западна Европа, Античност и Средновековие, От четенето към смисъла – текст и анализ в преподаването на западноевропейска литература, ФД Телевизия и литература, ИД Съвременна чужда литература, ИД Славянското кино в западноевропейски контекст.

Научни интереси в областта на сравнителното литературознание, съвременна френска литература, история на западноевропейската литературата, европейска културна история, превод.

гл. ас. д-р ЗДРАВКО ДЕЧЕВ

телефон: 032 261 275

имейл: zetridy@uni-plovdiv.bg

кабинет: 242, Ректорат

Преподавани дисциплини: Българска възрожденска литература, Български фолклор, Българската оперативна критика (90-те г. на 20. век и нач. на 21. век).

Научни интереси в областта на българската възрожденска литература, български фолклор, културна антропология, съвременни български автори.

секретар на катедратаглавен експерт СТЕФКА ВИДЕВА

телефон032 261 476

имейл: svideva@uni-plovdiv.bg

каб216, Ректорат;