Факултетният съвет е колективен орган за управление на дейността на факултета.

Факултетен съвет

Избран от Общото събрание на Филологическия факултет на 18.11.2019 г.

хабилитирани

 1. доц. д-р Аделина Любомирова Странджева
 2. доц. д-р Ани Иванова Кемалова
 3. доц. д-р Антоанета Стефанова Джельова
 4. доц. д-р Борян Георгиев Янев
 5. доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова
 6. проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска
 7. доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова
 8. доц. д-р Витана Василева Костадинова
 9. доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев
 10. доц. д-р Елена Славова Гетова
 11. проф. д.ф.н. Жоржета Петрова Чолакова
 12. проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов
 13. доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте
 14. проф. д.ф.н. Иван Тодоров Русков
 15. проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева
 16. доц. д.ф.н. Константин Иванов Куцаров
 17. доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова
 18. проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева
 19. доц. д-р Майя Димитрова Кузова
 20. доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова
 21. доц. д-р Мила Димитрова Кръстева
 22. доц. д-р Надя Петрова Чернева
 23. доц. д-р Николай Михайлов Нейчев
 24. доц. д-р Петя Николова Бъркалова  
 25. доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева
 26. доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън  
 27.  доц. д.ф.н. Татяна Иванова Ичевска
 28.  доц. д-р Теофана Николова Гайдарова
 29. доц. д-р Фани Евгениева Бойкова
 30. проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова
 31. доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова
 32. доц. д-р Яна Атанасова Роуланд  

нехабилитирани

 1. гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева
 2. гл. ас. д-р Енчо Тилев Тилев
 3. гл. ас. д-р Росица Панайотова Декова

докторант

 1. Даниел Николаев Каменов

студент

 1. Елка Петрова Петрова