Факултетният съвет е колективен орган за управление на дейността на факултета.

Факултетен съвет

Избран от Общото събрание на Филологическия факултет на 20.11.2023 г.

хабилитирани

 1. Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева
 2. Проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева
 3. Проф. д.ф.н. Татяна Иванова Ичевска
 4. Проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова
 5. Проф. д-р Надя Петрова Чернева
 6. Доц. д.ф.н. Константин Иванов Куцаров
 7. Доц. д-р Ани Иванова Кемалова
 8. Доц. д-р Борян Георгиев Янев
 9. Доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова
 10. Доц. д-р Витана Василева Костадинова
 11. Доц. д-р Гергина Василева Кръстева
 12. Доц. д-р Диана Василева Николова-Багалева
 13. Доц. д-р Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе
 14. Доц. д-р Елена Славова Гетова
 15. Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте
 16. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова
 17. Доц. д-р Лилия Драгомирова Иванова
 18. Доц. д-р Майя Димитрова Кузова
 19. Доц. д-р Петя Иванова Несторова
 20. Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева
 21. Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова
 22. Доц. д-р Фани Евгениева Бойкова
 23. Доц. д-р Харун Харун Бекир
 24. Доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова
 25. Доц. д-р Яна Атанасова Роуланд

нехабилитирани

 1. Гл. ас. д-р Борислав Славов Борисов
 2. Гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева
 3. Гл. ас. д-р Мария Иванова Анастасова
 4. Гл. ас. д-р Милена Ангелова Кацарска
 5. Гл. ас. д-р Наталия Василева Христова

докторант

 1. Полина Георгиева Табакова

студент

 1. Димитър Атанасов Стоянов

Факултетен съвет (Избрани нови членове на ФС от Общото събрание на Филологическия факултет, 26.05. – 27.05.2022 г.)

Факултетен съвет, избран от Общото събрание на Филологическия факултет на 18.11.2019 г.

Факултетен съвет, избран от Общото събрание на Филологическия факултет на 16.11.2015 г.

Факултетен съвет, избран от Общото събрание на Филологическия факултет на 14.11.2011 г.

Факултетен съвет, избран от Общото събрание на Филологическия факултет на 19.11.2007 г.

Факултетен съвет (Избрани нови членове на ФС от Общото събрание на Филологическия факултет, 08.01.2007 г.)