Специализация „Туризъм“

С решение на Академичния съвет от 18.07.2005 г. към Филологическия факултет се откри обучение по специализация „Туризъм“. В нея могат да се обучават кандидати с дипломи за средно образование, студенти от всички курсове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и от другите висши учебни заведения, владеещи чужди езици и проявяващи интерес към все по-динамично развиващия се международен туризъм в България и чужбина.

Договори с водещи туристически фирми осигуряват лятна практика, провеждат се учебни екскурзии.

В учебния план са заложени курсове за сервитьори и бармани, готвачи, сладкари и хлебари, администратори, екскурзоводи, аниматори, мениджъри продажби в хотела, ресторанта и туристическата агенция, кетъринг, контрол на храни и напитки, сомелиери, туристически агенти, счетоводство и данъчно облагане, бизнес-администрация, психология на управлението, информационни технологии, етикет и протокол, on line  маркетинг и реклама, бизнес планиране и др.

Завършилите биха могли да намерят реализация като екскурзоводи, аниматори, кореспонденти, сътрудници в туроператорски фирми и туристически агенции, в ресторантьорството и хотелиерската дейност, в административната дейност и рекламата.

Формата на обучение е редовна, занятията се провеждат събота и неделя в рамките на два семестъра.

Успешно завършилите едногодишен курс на следване полагат държавен изпит и получават свидетелство, приложение към диплома за средно образование, с професионална квалификация „Организатор на туристическо обслужване“.


Протокол от АС № 20 / 17.07.2017 г.

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава в учебната програма на Филологическия факултет за 2017/2018 година специализацията „Туризъм“ – 2 семестъра, такса: 240.00 лв. на семестър, приета от ФС на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. 

Справки и записвания:

Административен координатор: Елена Щерева, каб. 222, етаж 2 (Ректорат на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24), тел. 032/ 261 233, мобилен тел.:  0882633223

Инспектор: Петя Лупова, каб. 202, етаж 2 (Ректорат на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“), тел. 032/ 261 314.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: