26.09.2022 г., 11.00 часа
Спортната зала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Учебните занятия за студентите от всички курсове ще започнат от 13.00 часа.