Образователно-квалификационна степен „Магистър“

Учебни планове 2022-2026 за приети през 2022

Учебни планове 2021-2025 за приети през 2021

Учебни планове 2020-2024 за приети през 2020

Учебни планове 2019-2023 за приети през 2019

Учебни планове 2018-2022 за приети през 2018