На многая лета, колеги!

            Ако се запитаме що е филология, вероятно бихме могли да дадем разнородни отговори, премислени през собствените ни научни разбирания и лично конструирани  констатации. Но, предполагам, за всички бивши и настоящи представители на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ филологията съвместява обичта към словото, към книгите, към думите, към общуването. Тя е обичта към онова, което винаги може да получи красив словесен образ и да съгражда емоционални светове.

            На 15 юни 2023 г. Филологическият факултет отбеляза своя юбилей – 50 години от началото с първите две филологически специалности – Българска филология и Руска филология. Сутрешното тържествено събрание по този празничен повод се проведе в Кукления театър в гр. Пловдив, като на него присъстваха представители на Факултета от различни поколения. С емоционални думи, коментиращи значимостта на паметта и следите на личния спомен за миналото, се обърна към колегите си от Филологическия факултет проф. д.ф.н. Клео Протохристова. Приветствие по повод юбилея отправи и г-н Стефан Стоянов, заместник-кмет на община Пловдив, ресор „Образование, бизнес развитие и европейски политики“.

            На тържествената церемония бяха почетени с едноминутно мълчание онези преподаватели от Факултета, които вече не са сред нас, но споменът за тях е в сърцата на всички техни наследници и последователи.

            Настоящото ръководство на Филологическия факултет благодари на онези преподаватели, които са допринесли за изграждането на филологията като наука и за утвърждаването на нейния престиж през годините, като им връчи благодарствени грамоти, статуетки и плакети. Този жест на уважение предизвика спонтанни реакции на признателност у наградените и много от тях споделиха пред аудиторията спомени от битието си на университетски преподаватели.

            Честването на 50 години филология в ПУ „Паисий Хилендарски“ продължи с тържествена вечеря. Официални гости на събитието бяха проф. д-р Румен Младенов, Ректор на Университета; доц. д-р Мария Стоянова, председател на Общото събрание, както и деканите на факултети – проф. д-р Станимир Кабаиванов (Факултет по икономически и социални науки), проф. д-р Гинка Антова (Химически факултет), проф. д-р Владимира Ангелова (Педагогически факултет), проф. д-р Ангел Голев (Факултет по математика и информатика), доц. д-р Даниела Дончева (Юридически факултет), доц. д-р Стойка Пенкова (Философско-исторически факултет).

Ректорът поднесе искрени поздравления към юбилярите, като им пожела здраве, дълголетие в науката и нови творчески успехи.

Проф. д-р Румен Младенов потвърди важното място, което заема филологията в пъстроцветното университетско знание.

           

Доц. д.ф.н. Константин Куцаров, декан на Филологическия факултет и символичен домакин на тържеството, сподели съкровените си спомени от първите стъпки на филологията в Университета, като изказа и благодарност към всички гости за засвидетелстваното уважение към Факултета.

            Първоначално причислен към Физико-технологичния факултет, от 1991 година Филологическият факултет тръгва по самостоятелен път. Днес храмът на пазителите на словото е сред най-големите факултети в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Факултет, който реализира обучение в двете образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ по професионални направления – 1.3. Педагогика на обучението по… и 2.1. Филология, както и обучава докторанти в тринадесет докторски програми. Това е и факултетът с най-многочислен щатен преподавателски състав.

            Да бъде и пребъде традицията във Факултета ни, защото заедно можем!

Колеги, докато го има словото, ще има нужда и от нас!

Бъдете здрави и съхранете традицията!