ОРГАНИЗАЦИЯТА

Филологическият факултет определи работна група, ръководена от доц. Елена Гетова, която да организира честването на голямата годишнина. Много преподаватели, докторанти и дори студенти от Факултета се включиха с
предложения и помощ. Ректорското ръководство подкрепя празника ни, като незаменимо и безценно в това отношение е съпричастието и съдействието, което получаваме от доц. Надя Чернева – зам.-ректор по международно сътрудничество,
академична мобилност, връзки с обществеността и протокол.

За участие и за подпомагане на събитията, организирани от ФФ, ще бъдат поканени:
НПД (като вътрешна институция); НБ „Иван Вазов“; Културен отдел на община
Пловдив; „Пловдив чете“; радио Пловдив и БНТ; директори на училища в града, издателства, фирми, с които имаме ползотворно сътрудничество.


ИНФОРМАЦИЯТА

В  с а й т а   н а   П У (освен в този на ФФ) ще присъства т е к у щ а (своевременна и актуална) информация  през цялата година за всичко, което се прави за отбелязването на годишнината. Във вестник „Пловдивски университет“ ще бъде отделена специална рубрика (отбелязана с логото на факултета и мотото на юбилея), в която във всеки брой ще се включват информационните материали по повод на юбилея.

Ще се постараем мероприятията да получат достоен отзвук и в масовите електронни и печатни медии. Разчитаме и на всеки от вас да популяризира празника чрез социалните мрежи.

… С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

В празничния ни календар може да откриете информация за емблематични събития, които се реализират в конкретен месец. Но има и такива, които са разположени през цялата юбилейна година.

Точно такава е инициативата на Катедрата по общо езикознание и история на българския език за изготвяне на голям брой книгоразделители, на които е отпечатан кратък текст, свързан с езика и литературата (кратки сентенции, откъси от произведения, любопитни факти за езика и пр.). Предложенията си за текстовете може да направите в

специално създадената форма.

Книгоразделителите ще бъдат раздавани на жителите и гостите на Пловдив, на участниците в тържествата ни и др.