Най-престижната научна конференция за Филологическия факултет на Пловдивския университет се откри на 10.11. 2022 година от 10.00 ч. в 6. аудитория на Ректората с приветствие от заместник-ректора на ПУ проф. Теменужка Йовчева. Беше прочетен и поздравителен адрес от Ректора на ПУ по повод юбилейната конференция. Поздравление към участниците произнесе доц. д.ф.н. Константин Куцаров – Декан на Филологическия факултет. Тази година е знаменателна не само с посветеността на научния форум на трите юбилея – 300 години от рождението на Паисий Хилендарски – патрон на нашия университет; 260 години от написването на свещената за българите негова „История славянобългарска“ и 60 години от канонизацията му за светец, но и защото конференцията „Паисиеви четения“ се провежда за 40-ти път, а научното издание на факултета „Научни трудове“ отбелязва 45 години от първото си издание. Доц. д-р Юлияна Чакърова представи детайли от историята на изданието, както и съдържанието на новия брой. Така Филологическият факултет отбеляза и свои юбилеи.

Гост-лектор, който представи пленарен доклад на тазгодишния форум, бе утвърденият учен и изследовател професор Илияна Кръпова, преподавател в университета „Ка’Фоскари“ във Венеция. Участниците в деветте секции и двете кръгли маси бяха повече от 160. Съпътстващо събитие на научния форум тази година бе откриването на гостуващата изложба, посветена на 100 години от създаването на отдела „Специални сбирки“ в НБ „Иван Вазов“, представена от директора на библиотеката Димитър Минев. От 17.00 ч. на 10.11. в зала „Компас“ бяха представени нови научни издания, обвързани тематично с настоящите юбилейни „Паисиеви четения“. Личният печат на Паисий Хилендарски бе на плаката и на програмата на конференцията. Концепцията за тяхното визуално изграждане е дело на художника Александър Байтошев.