Институционалната акредитация: дадена на 11.07.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 11.07.2025 г.

Оценка: 9.39 (девет цяло и тридесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 27 030

 Доклад на ПК от ИА

 Доклад на ЕГ от ИА

 Анотация от ИА

 Уведомително писмо

 Анотация на САНК

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми