Специализации

 
 • ТУРИЗЪМ

  Специализация „Туризъм“ С решение на Академичния съвет от 18.07.2005 г. към Филологическия факултет се откри […]

   
 • ЖУРНАЛИСТИКА

  ОБЯВА ЗАСПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ЖУРНАЛИСТИКА ДОКУМЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА се приемат в стая 325, Деканат на Филологическия факултет. […]

   
 •