7. АУДИТОРИЯ – Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език, Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и италиански език, Български език и китайски език, Български език и корейски език, Български език и руски език (редовно и задочно обучение), Български език и история (редовно и задочно обучение)

10. СЕМ. ЗАЛА Българска филология (редовно обучение), Българска филология (задочно обучение), Славистика, Актуална българистика