Катедра по общо езикознание и история на българския език, актуализирани с Решение на КС, Протокол № 25 от 23.01.2023 г. (оперативен документ с ограничен достъп)

Катедра по българския език, актуализирани с Решение на КС, Протокол № (оперативен документ с ограничен достъп)

Катедра по българска литература и теория на литературата, актуализирани с Решение на КС, Протокол № (оперативен документ с ограничен достъп)

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, актуализирани с Решение на КС, Протокол № (оперативен документ с ограничен достъп)

Катедра по романистика и германистика, актуализирани с Решение на КС, Протокол № (оперативен документ с ограничен достъп)

Катедра по руска филология, актуализирани с Решение на КС, Протокол № (оперативен документ с ограничен достъп)

Катедра по славистика, актуализирани с Решение на КС, Протокол № (оперативен документ с ограничен достъп)

Катедра по английска филология, актуализирани с Решение на КС, Протокол № (оперативен документ с ограничен достъп)