Това са учебниците по практически английски за часовете по Лексика и граматика за първата и втората година на обучение. За да получите отстъпка, носете студентската си книжка. 

Фотокопиране и използване на нелегални версии на учебниците е абсолютно забранено!

СпециалностУчебникМясто на закупуване
Английска филологияEnglish Download
Advanced
Hamilton House
ул „Цар Асен“ 7
Български език и английски език,
Приложна лингвистика (първи език английски)
Английски език и културно наследство
Speak Out
Advanced
Longman
ул „Цанко Дюстабанов“ 43
тел. 032/ 635 628 
Лингвистика с маркетинг,
Лингвистика с бизнес андминистрация,
Лингвистика с ИТ
Market Leader
Upper Intermediate
Longman
ул „Цанко Дюстабанов“ 43
тел. 032/ 635 628 
Приложна лингвистика (с втори език английски),
Гражданско образование, философия и чужд език,
История и чужд език,
Биология и английски език,
Химия и английски език 
English Download
нивото се определя от преподавателя
Hamilton House
ул „Цар Асен“ 7

За упражненията по Българо-английски превод и Англо-български превод се използват няколко помагала. Повечето специалности работят по Translation Practicum – продава се в книжарницата на Ректората. Преподавателите по съответния превод определят помагалото. Задължително посетете упражненията си първата седмица от семестъра, за да разберете кое помагало ще ползвате.

Няколко важни линка:

Седмично разписание по специалности

Разпределение на залите в сградите на университета

Имената и контактите на академичните наставници по специалности