СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбока скръб съобщаваме,

че на 12.06.2023 година  

внезапно ни напусна

доц. д.ф.н. Петя Николова Бъркалова

на 67 години

Тя завладяваше с иноваторските си идеи, нетрадиционните  подходи и изследователския си ентусиазъм, вдъхновяваше студентите си и увличаше колегите и последователите си.

Беше жизнерадостен приятел и достоен представител на научната колегия. Ще остави трайна следа в българистиката с философската си визия и задълбочените си изследвания в областта на генеративната граматика.

Никога няма да я забравим!

Поклон пред светлата ѝ памет!

Опелото ще се състои на 15 юни 2023 г. от 1500 часа

в църквата на Траурен парк „Централен“ – гр. Пловдив

От Филологическия факултет

При ПУ „Паисий Хилендарски”