С дълбоко прискърбие съобщаваме, че завинаги ни напусна проф. д.ф.н. Иван Кънчев, нашият професор Кънчев! Човекът, който „доведе“ испанския език в ПУ „Паисий Хилендарски“, човекът вселена, който безрезервно раздаваше необятните си знания и опит, брилянтен учен, посветен с цялото си сърце на науката и на своите студенти и колеги. Благословени сме всички ние, докоснали се до неговата доброта, отзивчивост, светлина, мъдрост. Светъл да е пътят Ви, професоре! Ще останете завинаги в нашите сърца и безкрайно много ще ни липсвате!

За онези, които искат да се сбогуват с него, поклонението ще бъде на 01.05.2024 г. (сряда) в Църквата „Преображение Господне“ (р-н Лозенец).

Катедра „Романистика и германистика“