Т Ъ Ж Н А   В Е С Т

С дълбоко прискърбие се сбогуваме с

доц. д-р ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ ИЛИН

(11 август 1948 г.  –  16 септември 2022 г.)

  Доц. д-р Юрий Илин извършваше преподавателска дейност в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” от 31 март 2005 г. до 31 октомври 2011 г. Той провеждаше лекции и упражнения по Лексикология на съвременния немски език, Морфология и синтаксис на съвременния немски език и се ангажира с научно ръководство на докторанти. Отзова се в трудна за нас ситуация и помогна много на катедрата. Ползваше се с голям авторитет сред преподавателите и студентите.

Доц. д-р Юрий Илин ще остане завинаги в паметта ни като високоинтелигентен и задълбочен преподавател, добросъвестен, отговорен и отзивчив колега, винаги усмихнат и сърдечен човек, с изключително чувство за хумор и добро сърце. Забавно и убедително поднасяше своите научни аргументи и размишления. Доц. д-р Юрий Илин доброжелателно помагаше на своите студенти и докторанти.

Благодарим Ви, колега, за незабравимото Ви присъствие в нашия професионален живот!

Катедра „Романистика и германистика” към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” изразява почитта си към този забележителен германист и изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките на доц. д-р Юрий Илин.

От катедра „Романистика и германистика”