Английска филология – лингвистика и превод

Английска филология – превод и бизнес комуникация

Английски език и методика (за специалисти)

Английски език и методика (за неспециалисти)

Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап

Прием в програмите:

  • по документи
  • с конкурсен изпит  (за кандидати, които не са завършили специалности с английски език – за повече информация виж анотациите на програмите)

Документи за кандидатстване могат да се подават:

от 18.07.2022 до 20.10.2022

електронно на имейл адрес: mag.af.pu@gmail.com

  • от 19 септември до 20 октомври и на място в Катедра „Английска филология“, ПУ „П.Хилендарски“, Ректорат, каб. 353, тел. 032/261 239, 

Конкурсният изпит за специалности Английски език и методика за неспециалисти и Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап ще се проведе на 16 октомври /неделя/, от 10:00, 521 аудитория, 5 етаж, лявото крило на Нова сграда, бул „България“ 236. При промяна на епидемиологичната обстановка изпитът ще се проведе онлайн в платформата Гугъл класрум.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление по образец
  • ксерокопие от диплома или уверение /академична справка за завършена бакалавърска  степен
  • бордеро за платена такса за кандидатстване (таксата се заплаща в клона на Уникредит в ректората)

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК: PDFWORD

Кандидатстудентската такса в размер на 30 лв. може да се заплати във всеки клон на Уникредит Булбанк, както и в клонове на други банки в Пловдив и страната:

Банкова сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк

Клон Батенберг

гр. Пловдив

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

UNCRBGSF

Като основание за превод запишете:  Кандидатстудентска такса за магистърска програма във Филологически факултет. 

 Записване на приетите студенти:

Студентите от различните специалности ще получат съобщение по имейл за  съответния период, в който трябва да се запишат при инспектор Лидия Апостолова в Нова сграда, ет. 4, 402 кабинет /лявото крило/.

Необходими документи за записване:

  • комплект (от книжарницата на университета)
  • 2 снимки
  • ксерокопие от диплома или уверение/академична справка за завършена бакалавърска степен