28 септември 2022 (сряда) 

9:00 часа, Нова сграда

Всички студенти, които ще се явяват на ДИ по английски език, трябва да бъдат в двора на новата сграда /бул. България, 236/ в 8.30 ч. на 28 септември 2022 год. /сряда/ за отвеждане по залите.

Зали:

322 ауд. – АФ, БЕАЕ

335 с.з. ХиА, БиА, ИЧЕ, ГОФЧЕ

337А с.з. ПЛ с втори английски

406 с.з. ЛИТ

521 ауд. ПЛ1, ЛБА, ЛМ