Конкурс за есе на чужд език

Темата на тазгодишния конкурс на TELUS International Bulgaria е: „Как ни помага ученето на чужди езици в дигиталната ера?“ и е насочен към креативни млади хора на възраст между 17 и 30 години. Езици за участие: френски, немски, италиански и испански език.

Подробен регламент за участие.