На 19 и 20 май 2022 г. Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски бе домакин на двадесет и четвъртото издание на Националната научна конференция за студенти и докторанти под надслов „Знай своя род и език“. Тя бе посветена на патрона на пловдивската Алма Матер – Паисий Хилендарски, тъй като през настоящата година отбелязваме 300-годишнината от рождението му и 260-годишнината от написването на „История славянобългарска“.

Събитието се организира по традиция от Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и от Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов”. Във форума се включиха 54 студенти и докторанти от Софийския университет, Шуменския университет, Пловдивския университет, както и от Института за български език при Българска академия на науките. И тази година международно участие допълни богатата научна палитра– част от участниците бяха от университета в Крагуевац (Сърбия) и университета в Щутгарт (Германия). Текстовете на младите изследователи бяха оценявани от авторитетни учени – представители на различни български висши училища.

Докладчиците в секциите по езикознание и литературознание представиха много интересни разработки и убедително защитиха своите идеи. И в двете секции се проведоха ползотворни и увлекателни дискусии между членовете на научното жури и участниците.

По повод 300-годишния юбилей от рождението на Паисий Хилендарски след първия конферентен ден бе организирана среща разговор с писателката Неда Антонова, която представи своя роман „Безмълвие. Греховната младост на Паисий Хилендарски“. Авторката разказа малко известни факти за личния живот на Хилендарския монах – за средата, в която израства, за събитията, променили живота му, – и отговори на зададените въпроси.

Преди церемонията по закриването на конференцията участниците и гостите имаха възможността да изгледат в 6. аудитория премиерата на филма „Антигона“ – проект, заснет, изигран и монтажиран от студенти третокурсницив специалността Български език и английски език. След прожекцията започна дългоочакваната церемония по награждаването на отличените участници в конференцията.

В секцията по литературознание имаше богата тематична палитра от отличени доклади в раздела за бакалаври. Журито бе щедро откъм призове: бяха присъдени цели три първи награди: Силвия Николова (СУ „Св. Климент Охридски“), Мария Костова (ПУ „Паисий Хилендарски“), и Ива Стефанова (СУ „Св. Климент Охридски“) Вторите награди бяха четири. Отличените с тях са: Младен Вуич  (Белградския университет), Даниел Асенов (СУ „Св. Климент Охридски“), Ивана Витанова (ПУ „Паисий Хилендарски“) и съавторите Борис Бисерови Виктория Иванова (ПУ „Паисий Хилендарски“). Третите награди също бяха четири. Имената на лауреатите са: Кристина Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски“), Елина Венкова (СУ „Св. Климент Охридски“), Венислав Василев (СУ „Св. Климент Охридски“) и Симона Халтъкова (ПУ „Паисий Хилендарски“) Секцията за бакалаври бе допълнена и от една поощрителна награда: на Ваня Вълева (ПУ „Паисий Хилендарски“). При магистрите литературоведското жури връчи първа награда на Йоанна Гудалова (ПУ „Паисий Хилендарски“). Втора и трета награда не бяха присъдени.

В секцията по езикознание журито също имаше нелека задача да оцени докладчиците. То присъди две първи награди: на съавторите Борис Бисеров и Петя Александрова (ПУ „Паисий Хилендарски“) и на Николина Мавродиева (ПУ „Паисий Хилендарски“). Носителите на втора награда бяха Божидар Бояджиев (ПУ „Паисий Хилендарски“) и Християна Топузова (ПУ „Паисий Хилендарски“). Трета награда заслужи Стефани Троянска (ПУ „Паисий Хилендарски“), а поощрителна – Доротея Димова (ПУ „Паисий Хилендарски“). При магистрите първа награда не бе присъдена. С втора награда бе отличена Анастасия Хаджийска (ПУ „Паисий Хилендарски“), а с трета – Теодора Кирякова (ПУ „Паисий Хилендарски“).

След церемонията по награждаването бе представен четвъртият том на Годишника на конференцията Verba iuvenium („Словото на младите“), където са публикувани отличените доклади от предишното издание на форума. Заключителни думи на благодарност към присъстващите отправиха организаторите на събитието – доцент д-р Кр. Чакърова и гл. ас. д-р З. Дечев. Като главен редактор на сборника Кр. Чакърова сподели, че поредното издание на Verba iuvenium се е осъществило повече от успешно и изрази удовлетворението и благодарността си от прецизната и неуморна работа на редакционната колегия и техническите редактори в лицето на младите учени ас. д-р Д. Димитрова, докт. Р. Колева и докт. Ил. Точев. Талантливите и усмихнати редактори също споделиха с чувство за хумор през какви перипетии са преминали, за да може четвъртият сборник да достигне до своите читатели.

Посветената на Паисий Хилендарски Двадесет и четвърта национална научна сесия „Знай своя род и език“ показа, че думите на младите изследователи очертават пътя, по който идеите преминават от умовете и сърцата на своите създатели към душите на техните слушатели. Много от участниците споделиха, че са очаровани от организацията и самото протичане на форума, който им дава възможност да представят докладите си пред утвърдени специалисти и любознателни колеги, да участват в интересни дискусии и да намерят нови приятели, докато се наслаждават на древния и „вечен“ очарователен Пловдив.

Виктория Иванова, Божидар Бояджиев (Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“)