Маймесец на езиците и на изследователите им

Последвайте линка върху заглавието на публикацията, за да видите пълния текст на обявата, както и условия за участие и текстове за превод.
  • Литературно четене на текст и/или откъс от произведение от български автор/автори в превод на различните езици, изучавани във факултета.

Място и време: актуална информация за събитието на сайта на ФФ

  • Обявяване на конкурс „Българската литература в превод на чужди езици“. Конкурсът ще е за студенти от различните специалности, изучаващи чужди езици във ФФ, както и за студенти от други ВУЗ-ове. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в рамките на Международната юбилейна научна конференция „Паисиеви четения 2023“, която се провежда на 26-27 октомври 2023 г.

Място и време: Ректорат на ПУ, 26-27 октомври.

Регламент за участие в конкурса: своевременна информация на сайта на ФФ