Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на

НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2024

Научният форум ще се проведе на 7 – 8 ноември 2024 година.

Заявките Ви за участие ще очакваме до 15 септември 2024 година на имейл адресите, посочени към всяка секция.

В рамките на конференцията са предвидени научни секции със следните теми:

1. Литературен процес, критически разночетения и литературни награди

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: pch2024@abv.bg

2. Славянските езици, литератури, култури 

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: pais24slav@abv.bg

3. „[…] not completion, not rounding off, but opening out“: English, Englishes, Englishness

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: bozhidara_boneva@uni-plovdiv.bg

4. Балканите – езици и култури

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  saw1wal@gmail.com

5. Актуални тенденции в развитието на съвременния български език

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: vidralska@gmail.com

6. Langue, littérature, communication interculturelle

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: z_nedeltcheva@uni-plovdiv.bg

7. Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: stanislava_ilieva@uni-plovdiv.bg

8.Lengua, literatura y comunicación intercultural

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: v_nenkova@uni-plovdiv.bg

9. Lingua, letteratura e comunicazione interculturale

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: z_nedeltcheva@uni-plovdiv.bg

10. Русский язык, литература, культура: диалог с временем

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: rus-conf.pu@abv.bg

11. Кръгла маса на тема „Предвъзраждане и Възраждане: българите и другите, или за духовните мостове на Балканите“

Заявки за кръглата маса изпращайте на адрес: dpivanova@uni-plovdiv.bg

Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански и италиански език.

Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в поредицата „Научни трудове на Филологическия факултет“.

Изданието се рецензира. Реферирано е в Google Scholar, WorldCat, CEEOL, COBISS, НАЦИД

Таксата правоучастие е 60 лв. (30 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция. Банковите сметки, по които могат да бъдат преведени таксите, са:

BG33UNCR75273154632000 – в лева

BG68UNCR75273454632000 – в евро

Банков код/ BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: Паисиеви четения 2024 – име на вносителя

Моля да бъде отбелязано името на вносителя!

Препоръчително е участниците да заплатят таксата правоучастие на място в първия ден на конференцията.

CALL FOR PAPERS

ПРИГЛАШЕНИЕ 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – REGISTRATION FORM

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ