По повод на събитията в Европа от 24-ти февруари 2022 г.

Място на провеждане: Атински университет – National & Kapodistrian University of Athens, School of Philosophy, Department of Russian Language and Literature and Slavic Studies

Времетраене: 29.03.2023 – 01.04.2023

От Виена до Атина през Пловдив – една традиция с нов дом

„Pax Europaea: гневът и мирът в европейската цивилизация. Български рефлексии“ е насловът на 9-тата Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, която се открива на 29 март 2023 г. в Атина. Конференцията е продължение на традиционната среща с българистична тематика на студенти и докторанти от различни страни, провеждана от 2014 г. в Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена, Австрия. Вече девети пореден път Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ в лицето на Филологическия факултет е съорганизатор на конференцията заедно със Славянския семинар на Университета „Алберт Лудвиг“ – Фрайбург, Германия, и БКИ „Дом Витгенщайн“ във Виена. От 2023 г. конференцията има нов дом – Атина, като новият съорганизатор и домакин е Атинският национален и Каподистриев университет, Гърция, представен от Департамента по руски език и литература и славистика. Партньори са Министерството на образованието и науката, лекторатите по български език, литература и култура към чуждестранни университети, Посолството на Р България в Гърция, Тракийският университет „Демокрит“ (Комотини), Националният гръцки комитет за изследвания в Югоизточна Европа (Ε.Ε.S.NA.E –E.KE.NE), Гръцко-българското сдружение за култура – Атина, Асоциацията на лекторите по български език, литература и култура (АЛБЕЛК), НИОН „Аз-буки“.

Спазвайки традицията, конференцията тематично да е свързана с актуални събития и наболели проблеми, тазгодишното ѝ издание е посветено на проблема за  гнева и мира в европейската цивилизация. Събитията от февруари 2022 г. изведоха на преден плана въпроса за войната и мира. Човечеството отново е изправено пред трудни въпроси и сложни дилеми, които променят живота и вещаят неясно бъдеще. От зората на своята история човек се сблъсква с дилемата война и мир. С „гнева Ахилеев“ започва Омировият епос „Илиада“ за Троянската война („Музо, възпей оня гибелен гняв на Ахила Пелеев …“), но завършва с търсенето на омиротворяване и помирение. Къде са границите на цивилизацията ни между „гнева“ и мира? Над 80 участници от 31 европейски и извъневропейски университета (от Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, Русия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Япония и др.) ще се опитат да отговорят на тези въпроси и ще представят своята визия по теми, свързани с реакциите спрямо тази световна промяна в измеренията на войната и мира чрез мисленето и практиките в литературознанието, езикознанието, медиезнанието и културологията, културния трансфер, изкуството, социалните науки, политологията, историческите науки и етнологията. Официалните работни езици са български, английски, гръцки.

Специална изненада, подготвена за откриването на конференцията, е представлението „Троянки“ (адаптация по Еврипид), дело на гръцките студенти. Закриването на конференцията е с пиесата „Рейс“ (прев. като „Quo vadis“) от Станислав Стратиев, играна на гръцки със субтитри на български език. Ще бъде представен и сборникът с докладите от миналогодишната конференция „Измерения на свободата: исторически и културни проекции“ (НИОН „Аз-буки“, 2023).

Програма