ПОКАНА

 Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на

 НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ,

посветена на

50-годишнината на филологиите

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2023 

 Научният форум ще се проведе на 26 – 27 октомври 2023 година.

Заявките Ви за участие ще очакваме до 10 септември 2023 година на имейл адресите, посочени към всяка секция.

В рамките на конференцията са предвидени научни секции със следните теми:

1. Големи и малки в литературата   

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: pch2023@abv.bg 

2. 45 години Славистика в Пловдивския университет  

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: pais_slav23@abv.bg

3. Inevitably English: Linguistic, Literary, and Cultural Pilgrimages across Space and Time

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:   vitana@uni-plovdiv.bg 

4. Балканите – езици и култури

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  saw1wal@gmail.com

5. Актуални тенденции в развитието на съвременния български език

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: vidralska@gmail.com

 6. Langue, littérature, communication interculturelle

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: z_nedeltcheva@uni-plovdiv.bg

 7. Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: stanislava_ilieva@uni-plovdiv.bg

8. Lengua, literatura y comunicación intercultural

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: v_nenkova@uni-plovdiv.bg

9. Lingua, letteratura e comunicazione interculturale

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: z_nedeltcheva@uni-plovdiv.bg

10. Русский язык, литература, культура: диалог со временем

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: rus-conf.pu@abv.bg

11. Кръгла маса по ономастика на тема „Собствените имена – диахронен и синхронен прочит“. В памет на проф. д-р Иван Чобанов

Заявки за кръглата маса изпращайте на адрес:  kartalova.m@uni-plovdiv.bg

Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански и италиански език.

 Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в поредицата „Научни трудове на Филологическия факултет“.

Изданието се рецензира. Реферирано е в Google Scholar, WorldCat, CEEOL, COBISS, НАЦИД

Таксата правоучастие е 60 лв. (30 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция. Банковите сметки, по които могат да бъдат преведени таксите, са:

BG33UNCR75273154632000 – в лева

BG68UNCR75273454632000 – в евро

Банков код/ BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: Паисиеви четения 2023 – име на вносителя

Моля да бъде отбелязано името на вносителя!

 Препоръчително е участниците да заплатят таксата правоучастие на място в първия ден на конференцията.