Филологическият факултет редовно организира мероприятия с информационен характер, които са част от цялостната кампания, посветена на кандидат-студентите.

Дните на отворените врати традиционно представят на бъдещите студенти образователния продукт, който Факултетът им предлага.


Участия в информационни кампании на средни училища