От месец март до 10. май 2023 г. Катедра „Романистика и германистика“ организира конкурс за есе на тема „Бъдещето на филологиите“, част от събитията, посветени на юбилейната годишнина – 50 години филология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Конкурсът даде възможност на студентите и докторантите от университета да изложат разсъжденията си по темата на френски, немски, испански или италиански език, като така разгърнат творческия си талант:

„Бъдещето на филологиите: предизвикателства и перспективи в един модерен свят“

„L’avenir de la philologie : défis et perspectives dans le monde moderne”

„El futuro de las filologías: retos y perspectivas en un mundo moderno”

„Il futuro degli studi letterari : sfide e prospettive nel mondo moderno”

„Die Zukunft der Philologien – Herausforderungen und Perspektiven in einer modernen Welt”

На официална церемония в рамките на честванията по случай 24. май връчени грамоти на участниците.

Лауреати на конкурса са:

Венцислава Матева Писачева, Приложна лингвистика (немски език и втори чужд език), I курс;
Галина Неделкова Ралчева, Приложна лингвистика (немски език и испански език), III курс;
Десислава Спасимирова Спасова, Приложна лингвистика (английски език и испански език), II курс;
Мадлен Бориславова Терзиева, Приложна лингвистика (немски език и испански език),   III курс;
Памела Пламенова Желева, Приложна лингвистика (немски език и английски език), IV курс.