Протокол от заседание на факултетната комисия по акредитационни процедури и контрол по качеството на обучение към ФФ № 7-20.10.2022